Ziedojums Latvijas Bērnu Fondam

Personas dati

Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
012345-12345
E-pasts:
Tālrunis:

Ziedojuma mērķis

Ziedojuma mērķis:
Papildus informācija LBF:

Ziedojuma summa

Vēlos ziedot:
EUR

Ziedošanas nosacījumi:

Ziedojums ir finansiālie līdzekļi, kurus fiziska vai juridiska persona bez atlīdzības, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos noteikto mērķu sasniegšanai bez prasības par ziedojuma saņemšanu tā saņēmēja organizācijai veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs.
Latvijas Bērnu fonda mājas lapā ziedotājs var izvēlēties divu veida ziedojumus:

Mērķziedojums - ziedojums tiek veikts konkrēti izvēlētā projekta vajadzībām

Vispārējs ziedojums - ziedotājs nenosaka konkrētu tā izlietojuma mērķi. Latvijas Bērnu fonds šo ziedojumu izlieto aktuālo projektu īstenošanas vajadzībām.

Sīkāku informāciju par aktīvajiem projektiem Jūs varat iegūt projektu sadaļā.